Κοινωνία Θεάματος (28-02-2010)

Download here! - Downloads: 241 - Plays: 56

Σε αυτήν την εκπομπή χρησιμοποιώντας σαν άξονα το βιβλίο του Guy Debord  κοινωνία θεάματος, προσπαθούμε να ιχνηλατήσουμε αυτήν την τόσο καθημερινή λειτουργία μιας καπιταλιστικής κοινωνίας…τη λειτουργία του θεάματος. Προσπάθεια καταβάλουμε να μην κάνουμε θεαματική κριτική στο θέαμα…αν και το ίδιο την επιζητεί ενδελεχώς και έτσι ανατροφοδοτεί τον εαυτό του…
Αποτελεί μια από τις πιο ύπουλες και καθημερινές λειτουργίες…όλοι ερχόμαστε σε επαφή…
το θέμα δεν τελειώνει σε μία εκπομπή…ας ξεκινήσουμε και επιφυλασσόμαστε για το μέλλον…

http://triklopodiastothirio.blogspot.com/