Πρόγραμμα

Ανακοίνωση για το πρόγραμμα εκπομπών

Για το επόμενο διάστημα, για το πρόγραμμα εκπομπών ενημερωθείτε από τις έκτακτες ανακοινώσεις καθώς έκτακτη είναι και η πραγματικότητα.
Ραντεβού στις ραδιοσυχνότητες, στο δρόμο, στα κατειλημμένα εδάφη.