Η εξέγερση της Σερίφου το 1916 (16-05-2010)

Download here! - Downloads: 238 - Plays: 78

«ΣΩMATEION EPΓATΩN METAΛΛEYTΩN ΣEPIΦOY
KATAΣTATIKON

IΔPYΣIΣ – ΣKOΠOΣ

Άρθρον 1
Iδρύεται σήμερον την 24ην Iουλίου 1916 ημέραν Kυριακήν και κατόπιν εγκρίσεως της Συνελεύσεως, Σωματείον υπό τον τίτλον Σωματείον Eργατών Mεταλλευτών Σερίφου, το οποίον καθορίζεται εις επαγγελματικόν Σωματείον με Tαμείον Aλληλοβοήθειας και με έδραν την Σέριφον.

 

Η εκπομπή αυτή τη φορά ασχοληθείται με την αιματηρή εξέγερση των μεταλλεργατών της Σερίφου και στην νίκη τους, με αναφορά στο ιστορικό πλαίσιο της εποχής. Το γεγονός αποτελεί σταθμό στην ιστορία του εργατικού κινήματος στην Ελλάδα, μια ιστορία που κράτος και αφεντικά επιμελώς παραμόρφωσαν ή ακόμα ακόμα έσβησαν…