Αστικός σχεδιασμός, αναπλάσεις των κοινωνικών σχέσεων (15-11-2009)

Download here! - Downloads: 349 - Plays: 76

Η εκπομπή διερευνά τη σχέση του πολεοδομικού σχεδιασμού με την κυριαρχία πάνω στα εκμεταλλευόμενα κομμάτια, την επιτήρηση, τις αναπλάσεις χώρων και σχέσεων, τον πόλεμο και την εμπορευματική φύση της κοινωνίας. Η πόλη-φυλακή, ο διαχωρισμός της ζωής και των χώρων όπου αυτή αναπτύσσεται σε σφαίρες και άλλα τέτοια.

http://triklopodiastothirio.blogspot.com/