Θα πάρω φόρα! (28-02-2010)

Download here! - Downloads: 925 - Plays: 114

Το θέμα του εθελοντισμού στην Ελλάδα. Ο εθελοντισμός συμφέρει από πολλές απόψεις! Δυστυχώς το βλέπουμε τελείως λάθος σ’αυτή τη χώρα το θέμα του εθελοντισμού!