Θα πάρω φόρα! (07-02-2010)

Download here! - Downloads: 350 - Plays: 68

Στην εκπομπή γίνεται απονομή για τα ”χρυσά βατόμουρα” της πιο απροσπέλαστης σχολής στο Α.Π.Θ. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής γίνεται παρουσίαση της έρευνας της ”Ομάδας Προσβασιμότητας” για κάθε σχολή ξεχωριστά.