Θα πάρω φόρα! (14-02-2010)

Download here! - Downloads: 340 - Plays: 68

Παρουσίαση της ”ομάδας συσσιτίων”, που ασχολείται με το θεσμό των συσσιτίων στη Θεσσαλονίκη. Πάνω από 3000 άτομα σιτίζονται καθημερινά από τα 31 συσσίτια της πόλης. Μεγάλο ποσοστό συμπολιτών μας ζει κάτω από το όριο της φτώχειας. Εν καιρό ειρήνης αυτή η κατάσταση κρίνεται αδικαιολόγητη. Ένα θέμα που μας αφορά ολους!