Σποτάκι ΔΕΘ 2018

Download here! - Downloads: 91 - Plays: 61

Στηρίζουμε και αναμεταδίδουμε ζωντανά τις κινητοποιήσεις της Καμάρας το Σάββατο 8.9 από τις 18:00 και μετά.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 6974806545
Να κάνουμε την πληροφόρηση όπλο μας