Ζώνη Αντιπληροφόρησης 1.7.21

Download here! - Downloads: 1 - Plays: 10

τα θέματα που αναπτύχθηκαν είναι τα εξής:
-πορείες και συγκεντρώσεις εναντια στην πατριαρχία των τελευταίων ημερών
-τηλεφωνική επικοινωνία για ενημέρωση από Λάρισα σχετικά με την επίθεση εναντιον συντροφισσας και την μετεπειτα πορεία
-τηλεφωνική επικοινωνία σχετικά με την πορεία στο Βόλο
-τηλεφωνική επικοινωνία ενημέρωσης για το radical pride στη Θεσααλονίκη
-τηλεφωνική επικοινωνία για ενημέρωση σχετικά με το pride του Βερολίνου και την Reager Strasse 94 και τα στεγαστικά εγχειρήματα που απειλούνται στο Βερολίνο
-απαγωγή τριων συντρόφ@ν από την αντιτρομοκρατική
-καταστολή
-αλληλεγγύη στα συντρόφια στην Ιταλία και την Χιλή

https://athens.indymedia.org/post/1613247/
https://athens.indymedia.org/post/1613259/
https://athens.indymedia.org/post/1613345/
https://athens.indymedia.org/post/1613318/
https://athens.indymedia.org/post/1613284/
https://athens.indymedia.org/post/1613225/
https://athens.indymedia.org/post/1613211/
https://athens.indymedia.org/post/1613203/
https://athens.indymedia.org/post/1613197/
https://athens.indymedia.org/post/1613408/
https://athens.indymedia.org/post/1613358/
https://athens.indymedia.org/post/1613275/
https://athens.indymedia.org/post/1613283/
https://athens.indymedia.org/post/1613376/