Όταν η κοκκινοσκουφίτσα έφαγε το λύκο #12 – Personal is Political

Download here! - Downloads: 76 - Plays: 30

Από το “personal is political” της Carol Hanisch και τους φεμινισμούς του safe space και των κλειστών ομάδων βιωμάτων, στο σημερινό pinkwashing, τον φασεισμό των ελτσιμπιτικιουαδων, τους αγώνες που ξεκινάν από τα βιώματα, τις αναλήψεις ευθύνης συναισθήματος και τις μπάσταρδες κεραμιδόγατες.

Δεν ξεχνάμε κορίτσια, ότι είναι θέμα εξουσίας είναι και πολιτικό.