Ιστορίες που δεν φτιάχτηκαν ακόμη – το κίτρινο σπίτι

Download here! - Downloads: 3 - Plays: 46

“το κίτρινο σπίτι”

κομμάτι: tango to Evora (instrumental)

φωνή: σκουφ

ιστορία: σκουφ

Αυτή την ιστορία σας την κράτησα για αυτές τις μέρες, που βρωμάνε κανονικότητα, αυτές τις μέρες που πολλά από εμάς πετσοκοβουμε τα εαυτά μας ζώντας ιστορίες που δεν μας ταίριαξαν ποτέ.
Δεν σας έχω ευχές, μονάχα στέλνω μια αγκαλιά και λίγη δύναμη, για να γράφουμε τις δικές μας ιστορίες κάθε μέρα, μέσα από κάθε αγώνα μας.
Και ακόμα και αν μερικές φορές φαίνεται αστείο, και μόνο που αγαπήσαμε έχουμε νικήσει.
°με αγάπη
σκουφ