Ιστορίες που δεν φτιάχτηκαν ακόμη – ο έμπορας

Download here! - Downloads: 1 - Plays: 29

“ο έμπορας”

κομμάτι: System of a Down – Toxicity – Medieval Style – Bardcore

φωνές: σκουφ, σήψη, γιατρός, κογιότ

–αφιερωμένη στην κατάληψη ΝΤΟΥΓΡΟΥ–