Ιστορίες που δεν φτιάχτηκαν ακόμη – το ραγισμένο δοχείο

Download here! - Downloads: 2 - Plays: 40

“Το ραγισμένο δοχείο”

Κομμάτι: Woods – Acoustic Folk Background Music

Φωνές: αφήγηση/γυναίκα: σκουφ

Δοχείο: ΙΤ go home

Πηγή: ιστορία που μας στάλθηκε