Ιστορίες που δεν φτιάχτηκαν ακόμη – μαργαριτάρια και αλεπούδες

Download here! - Downloads: 2 - Plays: 20

“Μαργαριτάρια και αλεπούδες”

Κομμάτι: Green Day – Wake me up when September ends (instrumental)

Φωνή: σκουφ

Πηγή: ιστορία που μας στάλθηκε