Ιστορίες που δεν φτιάχτηκαν ακόμη – ο κουτσοκαλιγέρης

Download here! - Downloads: 3 - Plays: 21

“Ο Κουτσοκαλιγέρης”

Κομμάτι: Indie Rock Backingtrack on Am

Φωνές: αφήγηση: σκουφ

μυλωνάς/κουτσοκαλιγέρης: κύριος καρότος

Εσμεράλντα: νούσκι