Ιστορίες που δεν φτιάχτηκαν ακόμη – Οι εφτά χρωματιστοί ιππότες

Download here! - Downloads: 3 - Plays: 24

“Οι εφτά χρωματιστοί ιππότες”

κομμάτι: Pearl Jam – Black (Instrumental)

φωνή: σκουφ

πηγή: Ποχόλ Πόνς Ε. & Γκονθάλεθ Ι.Λ., (2003), (μτφρ. Βερίνα Χωρεάνθη), Μάθετε στα παιδιά σας 20 αξίες της ζωής, Άγκυρα

*αφιερωμένο  στην Κ. που μας το έστειλε*