της απουσίας, της αγάπης, της ματαιότητας

Download here! - Downloads: 3 - Plays: 24

Διαβάστηκαν ποιήματα από το 2000 γι’αυτούς που δεν ξεχνούν τα χρόνια της απουσίας και της θλήψης