του πόνου,της πικρής συνειδητοποίησης,της σποράς

Download here! - Downloads: 1 - Plays: 8

Σε εποχές σκοτεινές,πόνου και ήττας,αδράνειας και εσωστρέφειας,η συνειδητοποίηση κι η γνώση του εαυτού ανοίγει ρωγμές διαγράφοντας μονοπάτια και δρόμους που οδηγούν στην απελευθέρωση.Σ’αυτούς που διέσχισαν τον συνεχή εγκλεισμό και ακόμα θυμούνται τις αμπάρες που διέρρηξαν