της λησμονιάς, της θύμησης, της μοναξιάς

Download here! - Downloads: 4 - Plays: 10

Κάπου μέσα από τις σκιές η μνήμη γίνεται όπλο

γι’αυτούς που κοίταξαν κατάματα τους εφιάλτες τους και τα πιο βαθιά σκοτάδια της μοναξιάς

και δεν ξέχασαν…