Της φυλακής… χωρίς σκιά

Download here! - Downloads: 4 - Plays: 20

διαβάστηκαν δύο ποίηματα που γράφτηκαν στις Φυλακές Διαβατών τον Οκτώβρη του 2006