Πολυτεχνείο 1995. Μια Αντικρατική Εξέγερση

Download here! - Downloads: 2 - Plays: 22

Το Πολυτεχνείο του 1995, λόγω του χρονικού σημείου κατά το οποίο ξέσπασε, αλλά και εξ αιτίας της πολυσυνθετότητας των συμμετεχόντων σ’ αυτό, έδωσε κάτι το ξεχωριστό: τον ΑΝΤΙΚΡΑΤΙΣΜΟ. Αυτό το κυρίαρχο χαρακτηριστικό είναι που προκάλεσε την εχθρότητα τόσων πολλών. Εχθρότητα, αντιπάθεια, φόβο για απώλεια των ερεισμάτων συνδιαλλαγής με το κράτος και σε ορισμένους προκάλεσε αμνησία της ονοματοδοσίας τους, αφού έφερνε στο «προσκήνιο» τις αναρχικές απόψεις και πρακτικές, αναδείκνυε τη σταθεροποίησή τους στον κοινωνικό χώρο και έκανε φανερές τις προοπτικές. Μάλιστα, κάποιοι έφτασαν στο σημείο να μην μπορούν να αρθρώσουν έστω μια λέξη, όταν η επικαιρότητα της κοινωνικής σύγκρουσης τούς προσκαλούσε. Και έχασαν. Ευτυχώς, γιατί έτσι βγήκε κερδισμένη η εξέγερση, οι αγωνιζόμενοι άνθρωποι, αλλά και η εμπειρία των αναρχικών.