Εκπομπή για τον Οικοφεμινισμό | 4ήμερο οικολογίας

Download here! - Downloads: 12 - Plays: 56

Το ηχητικό αρχείο της εκπομπής που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του 4ημέρου πάνω σε ζητήματα οικολογίας, περιβάλλοντος και λεηλασίας της φύσης 7-10 Οκτωβρίου 2021.