Εκπομπή στα Μεσαία

Ο σταθμός εκπέμπει στην ραδιοφωνική μπάντα των μεσαίων κυμάτων στην συχνότητα 1431KHz (μήκος κύματος 209,64 μέτρων) με διαμόρφωση ΑΜ (amplitude modulation).

Η εκπομπή του σταθμού στα μεσαία μέχρι πρόσφατα γινόταν με έναν πομπό με λυχνίες. Πρόσφατα κατασκευάστηκε από την τεχνική ομάδα του σταθμού ο νέος πομπός, κατασκευασμένος με σύγχρονα εξαρτήματα ο οποίος μπορεί να αποδώσει ακτινοβολούμενη ισχύ ως 500watt r.m.s., και αντικατέστησε το παλιό σύστημα εκπομπής. Βέβαια ρυθμίστηκε να εκπέμπει σε αρκετά χαμηλότερη ισχύ.

Η παραγωγή του ραδιοσήματος γίνεται από ταλαντωτή ελεγχόμενο από τάση (voltage control oscillator) με το ολοκληρωμένο TDA1072A και η συχνότητα του ταλαντωτή ελέγχεται από κύκλωμα PLL (phase locked loop), ώστε να παραμένει σταθερή χωρίς ολισθήσεις, το οποίο είναι κατασκευασμένο από το ολοκληρωμένο SAA1057 και τον προγραμματιζόμενο μικροελεγκτή PIC16F628. Στη συνέχεια το φέρον (carrier) που παράγεται από τον ταλαντωτή, διαμορφώνεται με ήχο με τον διαμορφωτή (modulator) που είναι κατασκευασμένος με το ολοκληρωμένο MC1496. Η διαμόρφωση γίνεται απευθείας από το equalizer ήχου/κονσόλα, χωρίς την χρησιμοποίηση μετασχηματιστών-διαμορφωτών.

Το διαμορφωμένο πλέον σήμα από τον διαμορφωτή, ενισχύεται σε μια ισχύ ως 2watt R.F περίπου, από ενισχυτή Linear broadband 10watt, που στην τελική του βαθμίδα έχει 2 mosfets IRF640. Η ισχύς αυτή των 2watt είναι ικανή να οδηγήσει στην συνέχεια το τελικό στάδιο ενίσχυσης R.F, το οποίο είναι Linear broadband 500watt r.m.s. που χρησιμοποιεί 12 mosfets IRFP360.

Τα πλεονεκτήματα του νέου πομπού σε σχέση με τον παλιό πομπό με λυχνίες είναι η ποιότητα του εκπεμπόμενου σήματος όσον αφορά τον ήχο που ακούγεται στους δέκτες, η μεγαλύτερη εμβέλεια καθώς και η χαμηλή τάση λειτουργίας του η οποία μπορεί να φτάσει τα 110VDC.

Η κεραία εκπομπής είναι τύπου invertedL με συνολικό μήκος 5/16 του μήκους κύματος. Ο συντονισμός της κεραίας σε σχέση με την αντίσταση εξόδου του πομπού 50Ω, γίνεται με την χρήση αερόφυλλου μεταβλητού πυκνωτή 0-500pf/2,5kv, ο οποίος είναι τοποθετημένος σε δοχείο με λάδι.

Η γείωση της κεραίας είναι ράβδος χαλκού 1 μέτρου, τοποθετημένη κάθετα μέσα στο έδαφος και επίσης χρησιμοποιούνται 6 radials, εκ των οποίων τα 2 έχουν μήκος 1/4 του μήκους κύματος και τα υπόλοιπα 4 έχουν μήκος 1/8 του μήκους κύματος. Τέλος στην βάση της κεραίας έχει τοποθετηθεί τσοκ 2,5mH ώστε να γειώνονται τα στατικά φορτία της κεραίας που μπορεί να είναι επιβλαβή για τον πομπό.