Έμφυλα υποκείμενα, κουήρ συλλογικότητες στους κινηματικούς χώρους (2000-2015) – Κατάληψη Φάμπρικα Υφανέτ

Εκδήλωση-συζήτηση: Έμφυλα υποκείμενα κουήρ συλλογικότητες στους κινηματικούς χώρους (2000-2015) Ιστορίες για το κοινωνικό τραύμα και…

Περισσότερα