Ενημέρωση για την επικείμενη εκκένωση της Liebig34 και την καταστολή του κινήματος στη Γερμανία

Download here! - Downloads: 7 - Plays: 11

Εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 6/10/20 στο στέκι στο Βιολογικό, με συμμετοχή συντρόφισσας από το Βερολίνο.