Αφηγήσεις μεταναστριών που απειλούνται με έξωση

Download here! - Downloads: 9 - Plays: 10

Η διαδρομή τους, η κοινωνική και πολιτική βία που δέχτηκαν και η αντιμετώπισή τους στον ελλαδικό χώρο.

ηχογραφήθηκε τους προηγούμενους μήνες, μετά από πρωτοβουλία των συνελεύσεων stop war on migrants και room39