Πυρκαγιές & Αλληλεγγύη | 4ήμερο οικολογίας

Download here! - Downloads: 8 - Plays: 19

Το ηχητικό αρχείο της εκπομπής που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του 4ημέρου πάνω σε ζητήματα οικολογίας, περιβάλλοντος και λεηλασίας της φύσης 7-10 Οκτωβρίου 2021.

Στην εκπομπή συμμετείχε άτομο από την Αυτόνομη Συλλογικότητα Εύβοιας, καθώς και άτομο από την Αθήνα.