Εκπομπή για την αντιπληροφόρηση | 20 χρόνια 1431AM

Download here! - Downloads: 3 - Plays: 10

Εκπομπή που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του 3ημέρου για τα 20 χρόνια του σταθμού.

Εκπομπή για τα εγχειρήματα αντιπληροφόρησης στον ελλαδικό χώρο, την ιστορία τους, την καταστολή και τη δικτύωσή τους, καθώς και το ζήτημα των social media ως μέσο προώθησης του ανατρεπιτκού λόγου. Στην εκπομπή συμμετείχαν σύντροφοι από το Alerta και το Athens Indymedia.