Θρησκεία και Επιστήμη | 20 χρόνια 1431ΑΜ

Download here! - Downloads: 7 - Plays: 16

Διαβάστηκαν άρθρα και κείμενα από το Indymedia και το διαδίκτυο, σχετικά με την θεματική “Θρησκεία και Επιστήμη” που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του εορταστικού 3ημέρου των 20 χρόνων ύπαρξης του 1431ΑΜ.