Εκπομπή για τα φοιτητικά κινήματα | 20 χρόνια 1431ΑΜ

Download here! - Downloads: 1 - Plays: 16

Εκπομπή που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του 3ημέρου για τα 20 χρόνια του σταθμού.

Από το φοιτητικό κίνημα του 2001 μέχρι και σήμερα, η εκπαιδευτική αναδιάρθωση και οι κρατικές επιταγές για την εκπαίδευση είναι οι ίδιες.