Εκπομπή για την παγκόσμια μέρα μακροχρόνιων αναρχικών κρατουμένων | 19 χρόνια 1431AM

Download here! - Downloads: 15 - Plays: 13

Εκπομπή που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του 3ημέρου για τα 19 χρόνια του σταθμού.

Συγκεκριμένα για την 11η Ιουνίου που είναι η παγκόσμια μέρα αλληλεγγύης σε αναρχικούς κρατούμενους με μακροχρόνιες ποινές.