Η καταστολή / ενσωμάτωση της Νέας Σοσιαλοδημοκρατίας – Αντικατασταλτικό 3ήμερο

Download here! - Downloads: 57 - Plays: 18

Ή Το ρεύμα της νεοκεντροαριστεράς και η σύνδεσή του με τη σημερινή καταστολή

Θεματική εκπομπή που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του αντικατασταλτικού 3ημέρου του 1431ΑΜ στις 6-8 Δεκεμβρίου 2019.

Για τους τυχόν νοσταλγούς του ΣΥΡΙΖΑ και του κάθε ΣΥΡΙΖΑ.