Καταστολή στο queer και φεμινιστικό κίνημα – Αντικατασταλτικό 3ήμερο

Download here! - Downloads: 66 - Plays: 13

Θεματική εκπομπή που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του αντικατασταλτικού 3ημέρου του 1431ΑΜ στις 6-8 Δεκεμβρίου 2019.