Εκπομπή δικτύου αυτοοργανωμένων ραδιοφώνων για το άσυλο(23/12/2018)

Download here! - Downloads: 99 - Plays: 21

Ηχητικό αρχείο εκπομπης από άτομα του δίκτυου αυτοοργανωμένων ραδιοφώνων του ελλαδικού χώρου, με θέμα το ζήτημα του πανεπιστημιακόυ ασύλου και όχι μόνο.