Ενημέρωση για τα καστρόπληκτα Άνω Πόλης στη Θεσσαλονίκη (02-11-2011)

Download here! - Downloads: 136 - Plays: 19

Ενημέρωση από άτομο που συμμετέχει στην επιτροπή κατοίκων Άνω Πόλης ενάντια στο γκρέμισμα των κατρόπληκτων.