Από τη συνθήκη της Μπολόνια στο σήμερα Μέρος 3ο (09-09-2011)

Download here! - Downloads: 327 - Plays: 92

Το τρίτο και τελευταίο μέρος της σειράς εκπομπών για τις εξελίξεις του εκπαιδευτικού συστήματος στην Ευρώπη. Σε αυτό το μέρος, γίνεται εκτενής αναφορά, στις κινητοποιήσεις στην Ελλάδα από το 2001 μέχρι το 2011, με τη βοήθεια ανθρώπων που συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις στην πάροδο του χρόνου. Τέλος αναλύονται όλες οι πτυχές του νέου νόμου πλαίσιο που οδήγησαν σε μαζικές αντιδράσεις εν μέσω εξεταστικής περιόδου.

 

Λόγο τεχνικού προβλήματος, το αρχείο ήχου μέχρι το 20:02 δεν είναι σε καλή ποιότητα.