Εκπομπή για το ταμείο αλληλεγγύης (11-06-2011)

Download here! - Downloads: 314 - Plays: 116

 Εκπομπή-παρουσίαση του ταμείου αλληλεγγύης και οικονομικής υποστήριξης των φυλακισμένων αγωνιστών από άτομα που συμμετέχουν στις συνελεύσεις του ταμείου.