Στη διάσταση του ραπ με την Drowning Dog και τον Malatesta (05-06-2011)

Download here! - Downloads: 235 - Plays: 54

Οι Drowning Dog και Malatesta μας λένε κάποια πράγματα για την diy μουσική, όπως και για τον αντιφασισμό στην Ιταλία.