Εκπομπή με το ΣΕΤΚΕ-ΟΤΕ (24-06-2009)

Download here! - Downloads: 442 - Plays: 31

Παρουσίαση-συζήτηση για το Σωματείο Εργαζομένων στα Τηλεφωνικά Κέντρα του ΟΤΕ. Στην εκπομπή συμμετέχουν μέλη του σωματείου.