Εξέγερση ένοπλων φοιτητών στην Αθήνα τέλη του 1896 (03-05-2010)

Download here! - Downloads: 226 - Plays: 121

Η εξέγερση στην Αθήνα από ένοπλους φοιτητές στα τέλη του 1896-αρχές του 1897 και η πρώτη κατάληψη πανεπιστημιακού χώρου.