Το κίνημα των φυλακισμένων – Εξέγερση Νοέμβρη 2008 (11-02-2010)

Download here! - Downloads: 357 - Plays: 175

Η εκπομπή αυτή ασχολήθηκε με το κίνημα των φυλακισμένων, τόσο του περασμένου Νοέμβρη όσο και γενικότερα. Έγιναν τηλεφωνικές συνεντεύξεις με τον Παναγιώτη Γεωργιάδη και τον Σπύρο Στρατούλη, ηγετικές μορφές του κινήματος των φυλακών και με τη Μαριάνθη, φυλακισμένη στα Διαβατά.