Φυλακές ανηλίκων (28-01-2010)

Download here! - Downloads: 300 - Plays: 112

Η εκπομπή έχει θέμα τις φυλακές ανηλίκων και το αίτημα για κατάργησή τους. Υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία με τον καθηγητή του τμήματος Παιδαγωγικής κ. Τσιάκαλο και τον Παναγιώτη Κετίκη, πρώην κρατούμενο στις φυλακές ανηλίκων Αυλώνα.