43 – Λογοδιάρροια – Τα ρακούν παντού νικούν

Download here! - Downloads: 0 - Plays: 17

-Τα ζώα αυτοϊκανοποιούντε?

-Είναι οι ΖΝ οι προφήτες που τόσα χρόνια περιμένουν οι Άγγλοι?

-ο Hgemonas είναι ο Μαϊκεους (Σκατά να πούμε εδώ)

-Death Luna Park powered by Ασφαλίτης

-Τι θα έκανες αν είχες τρία χέρια?

-Ο Lex ΕΙΝΑΙ o Orson Welles

-Περιοδικό : Άγχη και αυτοάνοσα (σύντομα στα περίπτερα)