Τα βάθη του ελληνικού ίντερνετς – Χαπακωμένη ΕΛ-ΛΗΝΙΚΗ Παράνοια (Ειρωνική εκπομπή)

Download here! - Downloads: 4 - Plays: 20

Τι μπορεί να βρει κανείς στο ελληνικό ίντερνετς??

-Ελληνικο red pills

-Ελλήνου Γόνου Διός

Η εκπομπή είναι ειρωνίκη και έχει σημεία που είναι cringe

Ζωή σε εμάς

Γνώση σε όλους