Εκπομπή για τις Σκουριές (09_11_2015)

Download here! - Downloads: 109 - Plays: 20

 

Συζήτηση για το ζήτημα της εξόρυξης χρυσού στις Σκουριές και στον αγώνα ενάντια, με τηλεφωνική επικοινωνία με μέλος της επιτροπής αγώνα Θεσσαλονίκης και με τη Γεωργία Κ. που τραυματίστηκε στην πορεία στις 23/08/2015.