Ενημέρωση για την απεργία των ανθρακωρύχων στην Ισπανία (22-06-2012)

Download here! - Downloads: 195 - Plays: 45

Η τηλεφωνική επικοινωνία με σύντροφο από Γιάννενα ξεκινάει περίπου στο 09:30.