Ενημέρωση για το Νοσοκομείο Ειδικών Παθήσεων (Λοιμωδών) (04-11-2011)

Download here! - Downloads: 157 - Plays: 19

Με το νομοσχέδιο για αναμόρφωση του ΕΣΥ επιχειρείται ουσιαστικά η διάλυση της Παιδιατρικής Κλινικής του Νοσοκομείου Ειδικών Παθήσεων (Λοιμωδών), σε μία εποχή όπου οι λοιμώξεις και τα λοιμώδη νοσήματα είναι σε έξαρση. 

Με τις τροποποιήσεις του Υπουργείου θα χαθεί όλη η συσσωρευμένη εμπειρία της Κλινικής σε θέματα λοιμώξεων και θα απολεσθεί και η δυνατότητα του προγράμματος πρόληψης των λοιμώξεων, που αποτελεί κύριο έργο της Κλινικής, εκφραζόμενο με ομιλίες, εκπαιδευτικά σεμινάρια, συγγραφή βιβλίων, έκδοση ενημερωτικών εντύπων, καθώς και διαδικτυακή ενημέρωση.

Η πρόληψη οφείλει να είναι κύριο μέλημα του Υπουργείου, το οποίο γι’ αυτό το λόγο δεν πρέπει να ¨διαλύσει¨ μια Κλινική που βασικός της σκοπός είναι ακριβώς αυτό-η πρόληψη.

Στα πλαίσια της ενημερωτικής ζώνης βρέθηκε στο studio ειδικευόμενος στην Παιδιατρική Κλινικής του Νοσοκομείου Ειδικών Παθήσεων (Λοιμωδών) προκειμένου να μας ενημερώσει για τα σχέδια της κυβέρνησης για συγχώνευση του νοσοκομείου με κάποιο άλλο.