Ενημέρωση για το Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης στη Θεσσαλονίκη (04-11-2011)

Download here! - Downloads: 168 - Plays: 22

Μετά από προσπάθεια μηνών και τη συμβολή πολλών ανθρώπων που αντιλαμβάνονται την επιτακτική ανάγκη για αλληλεγγύη, ξεκινά σε λίγες ημέρες τη λειτουργία του το Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης. Στα πλαίσια της ενημερωτικής ζώνης, βρέθηκε στο studio μέλος τη συλλογικότητας του Κοινωνικού Ιατρείου Αλληλεγγύης.