Ενημέρωση για τη λειτουργία του ξενώνα μεταναστών και προσφύγων στη Θεσσαλονίκη (02-11-2011)

Download here! - Downloads: 143 - Plays: 18

Ενημέρωση από άτομο που συμμετέχει ενεργά στον ξενώνα μεταναστών και προσφύγων και στην αντιρατσιστική πρωτοβουλία.