Ενημέρωση για την καταστολή και τις κινητοποιήσεις του Priama Dija στην Ουκρανία (30-04-2010)

Download here! - Downloads: 241 - Plays: 44

Το Priama Dija είναι ένα φοιτητικό σωματείο βάσης στην Ουκρανία που λόγω των επιτυχημένων δράσεων του έχει έρθει αντιμέτωπο με μία πρωτοφανή καταστολή.